TECHMAR-AUDYT Sp. z o.o.
Serwis korzysta z tymczasowych plików cookies. Pliki te nie są przetwarzane i nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki są niezbędne do prawidłowego działania serwisu - więcej w Polityce Prywatności.
Szukaj:
Doradztwo podatkowe
rachunkowość i księgowość
"Techmar-Audyt" Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn / Polska
tel.  ( 89 ) 533 63 12
techmar olsztyn
Doradztywo
techmar olsztyn
Profesjonalne i kompetentne doradztwo w rozwiązywaniu trudnych spraw.
techmar olsztyn
Kontrola
techmar olsztyn
Badanie i kontrola bilansów rocznych oraz ksiąg rachunkowych i podatkowych.
techmar olsztyn
Rachunkowość
techmar olsztyn
Usługi księgowe, rachunkowość oraz audyt finansowy - kompletna analizy rynku.
Oferta

Nasza oferta

Biuro rachunkowe Techmar-Audyt Sp z o.o. zostało złożone w 1996 r. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:
Księgowość:
- prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie bilansów,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS
 
Kadry:
- sporządzanie listy płac,
- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
- obsługa kadrowa
- rozliczenia PFRON
 
Doradztwo:
- sporządzanie wniosków kredytowych,
- rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT- 28,36,37)
- konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych,
- rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych
 
Inne usługi finansowe:
- badanie sprawozdań finansowych
- przeglądy ksiąg rachunkowych
- audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Kontakt
Temat:
Treść:
Kontakt:
strony internetowe olsztyn